Báječné odpoledne s hasiči

05.10.2016 17:10

Na pátek 30. září se žáci naší školy opravdu těšili. Čekala je totiž návštěva sboru dobrovolných hasičů v části naší obce, v Nenakonicích. Odpoledne se 20 školáčků za doprovodu ředitelky školy Ivany Trochové a vychovatelky Blanky Žeravíkové přemístilo do hasičské zbrojnice.

   V dětských očích se zračil údiv, obdiv, radost i vděk za možnost prohlédnout si zásahové vozidlo, výzbroj i výstroj hasičů a množství trofejí, které hasiči získali v nejrůznějších soutěžích. Vrcholem akce byla možnost vyzkoušet si za asistence  hasičů práci s požární stříkačkou, samozřejmě po podrobném vysvětlení a poučení o bezpečnosti při práci hasičů.  Členové sboru dobrovolných hasičů, pan Mrázek, pan Ježák, pan Tomeček, pan Buršík a mladí hasiči akci nejen perfektně připravili, ale podali dětem i spoustu užitečných informací. Hasičům patří za hezkou a poučnou akci naše velké poděkování.