Beseda s pejsky

24.06.2020 13:21

V naší škole proběhlana školní zahradě beseda , kde seděti  seznámily s bezpečným chováním k pejskům, se psími plemeny, výcvikem a hrami se psy. Celý program probíhal za přímého kontaktu dětí s pejskem, což podporuje jejich pozornost a prožitek z přednášky. Informace jsou podávány zábavnou formou, většinu sdělení si mohou děti ihned vyzkoušet. Během besedy si děti cvičily hrubou a jemnou motoriku, myšlení, paměť, řečové dovednosti, vlastní rozhodování a samostatnost, ale i rozhodování ve skupině a sociální komunikaci. Na závěr proběhla relaxace s pejskem.