Děti z mateřské školy Věrovany několikrát navštívily základní školu

10.12.2015 16:28

V listopadu a prosinci navštívily děti z Mateřské školy Věrovany s paní ředitelkou a se svými učitelkami naši základní školu. Nejdříve si s námi zadováděly při "Věrovanském strašidlení".

Při dalších návštěvách se pak seznámily s prostředím školy, tříd i školní družiny. Při druhé návštěvě se v 1. třídě podívaly na výuku českého jazyka a s pomocí zábavného "obrázkového čtení" se rovněž zapojily do výuky.

Třetí návštěva předškolních dětí byla nahlédnutím do hodiny matematiky opět v 1. třídě.

Při další návštěvě čekalo předškoláky malé překvapení - žáci 1. a 2. ročníku odešli s učitelkou TV do tělocvičny a děti z mateřské školy si vyzkoušely s vyučující 1. ročníku opravdovou školní hodinu. Pak ještě děti nahlédly do výuky angličtiny v 3. a 4. ročníku a společně se školáky si zazpívaly. Předškolním dětem patří velká pochvala za jejich šikovnost a snahu. Paní ředitelce a učitelkám z mateřské školy i rodičům pak poděkování za přípravu dětí pro školu.