HASIČI VE ŠKOLE

03.06.2016 13:48

1. června 2016 přijeli do naší základní školy členové hasičského záchranného sboru z Olomouce s tematikou požární prevence pro žáky nižšího stupně základní školy.

Žáci se poutavým způsobem seznámili s následujícími tématy:


Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce?

Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání?
V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel?

Jak správně nahlásit požár?
 Který oheň je „dobrý“, a který oheň je „zlý“?
Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první
pomoci při jednoduchých popáleninách?
Odkud hrozí nebezpečí u nás doma ?

Co dělat, když hoří u nás doma?

 

Nejvíce žáky zaujaly praktické ukázky hasičské výstroje a možnost si vše vyzkoušet.

Hasičům patří naše poděkování za přiblížení závažné tematiky žákům i za pozvání

k návštěvě HZS v Olomouci v příštím školním roce.