Informace k odkladu povinné školní docházky

20.03.2020 10:06

Zákonným zástupcům, kteří budou v termínu zápisu (1. 4. 2020 - 24. 4. 2020) žádat odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 doporučujeme následující postup:

1. Z webových stránek školy stáhnout formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“. Najdete jej ve složce zápis do 1. třídy


2. Vyplnění formulář včetně příloh zaslat do školy datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem, poštou, nebo osobně předat   do kanceláře školy.


3. Povinné přílohy k žádosti:
a) Vyjádření odborného lékaře (pediatra) dohodnout s lékařem pokud možno telefonicky a požádat ho o odeslání vyjádření přímo do školy.
b) Vyjádření školského poradenského zařízení doručit do školy jakmile to bude možné.