Informace pro rodiče předškolních dětí

09.06.2014 18:53

Obecní úřad Věrovany a Základní škola Věrovany zvou rodiče předškolních dětí, nastupujících od 1. 9. 2014 do ZŠ Věrovany, na informativní schůzku, která se koná v pondělí 16. 6. 2014 v 17.00 v budově ZŠ. Program: 1.Informace o příspěvku, který poskytuje obec na žáka 1. (2., 3., 4.) ročníku, navštěvujícího ZŠ Věrovany, s trvalým bydlištěm v obci Věrovany. 2. Poskytované školní potřeby.  3. Zodpovězení dotazů.