Jmenování členů přípravného výboru pro volby do školské rady

05.09.2019 13:29

Jmenování členů přípravného výboru

 

V souladu s volebním řádem školské rady při ZŠ Věrovany, okres Olomouc, příspěvkové organizace ustanovuji tříčlenný přípravní výbor k zajištění voleb do školské rady naší školy z řad  zákonných zástupců žáků.

Členové přípravného výboru :

1.Kateřina Macourková

2. Mgr. Daniela Vystrčilová

3. Mgr. Kateřina Bartoňová                                                        

 

Volby se budou konat dne 10.9.2019 na podestě mezi jednotlivými třídami od 16.00 – 18.00hod.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Jana Pospíšilová

                                                                                                    Ředitelka školy