Mobilní dopravní hřiště

08.03.2016 17:32

Dopravní výchova v nižších ročnících naší základní školy je součástí školního vzdělávacího programu. Pomáhá dětem v rolích chodců a později cyklistů získat nezbytné vědomosti a především zvládnout bezpečný pohyb v silničním provozu.

Abychom dětem zpestřili výuku dopravní výchovy, přivítali jsme nabídku olomouckého centra SEMAFOR, které pro žáky ZŠ (a děti z MŠ) do tělocvičny již podruhé v tomto školním roce přivezlo mobilní dětské dopravní hřiště. Tělocvična se proměnila v spleť silnic s rušnými křižovatkami, semafory, dopravními značkami i přechody pro chodce. Žáci se pak s chutí vystřídali v rolích chodců, cyklistů i řidičů, přičemž dbali na dodržování pravidel silničního provozu. Zábavnou formou si tak školáci upevnili získané znalosti.