Obecní úřad Věrovany poskytuje příspěvek věrovanským školákům

10.01.2016 15:06

 

 

 

 

PŘÍSPĚVEK PRO DÍTĚ/ŽÁKA ZŠ VĚROVANY od Obecního úřadu Věrovany: 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU CELKEM: 5000 Kč

Nároky na příspěvky a termíny výplat pro děti s trvalým pobytem v obci Věrovany jsou stanoveny takto:

Příspěvek pro dítě při nástupu do 1. ročníku Základní školy  Věrovany:  2000 Kč

Příspěvek pro dítě při nástupu do 2. ročníku Základní školy  Věrovany:  1000 Kč

Příspěvek pro dítě při nástupu do 3. a 4. ročníku ZŠ Věrovany vyplacený formou úhrady plaveckého výcviku dítěte 1000 Kč

 

                                                                         a  dále

 

3000 Kč následně dítěti po ukončení  celé povinné školní docházky ( na I. stupni ZŠ) v Základní škole Věrovany

 

Pravidla pro vyplácení finančních příspěvků stanovila Rada obce Věrovany dne 9. 3. 2015