Oznámení o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

25.04.2017 09:26

 

              

Ředitelka Základní školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: 

                                

Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 11 dětí s těmito registračními čísly:

 

Z  1

Z  2

Z  3

Z  4

Z  5

Z  6 

Z  7 

Z  8 

Z  9

Z 10

Z 11

 

 

Ve Věrovanech 21. 4. 2017                                       Mgr. Ivana Trochová, ředitelka školy