Rodiče předškolních dětí v základní škole

14.12.2015 17:37

Po návštěvách předškolních dětí v Základní škole Věrovany pozvala ředitelka školy Ivana Trochová do školy rodiče předškoláčků.

Pozvání obdržela rovněž ředitelka Mateřské školy Věrovany paní Iveta Konečná a paní učitelka Iva Pavelková. Přítomna byla i vyučující 3. a 4. ročníku ZŠ paní Milena Maňásková.

Tématem schůzky byla připravenost předškolních dětí pro vstup do školy. Ředitelka základní školy seznámila rodiče       s doporučujícím metodickým  materiálem, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku".  Cílem schůzky bylo poskytnout rodičům informace, pomoci jim zorientovat se v požadavcích, kladených na dítě, naznačit, jak dítě s postupující zralostí požadavky krůček po krůčku zvládá, ubezpečit je, že zvládnutí některých dovedností je otázkou zralosti a není třeba se obávat neúspěchu.

Rodiče byli rovněž upozorněni na způsoby, činnosti a dovednosti, jejichž upevňováním  mohou dítěti usnadnit vstup       do školy. Cenný byl i pohled paní ředitelky a učitelky z mateřské školy, na jejichž praktické poznatky navázaly zkušenosti z praxe základní školy a rodiče tak měli možnost získat na své dotazy komplexnější odpovědi.