Rozhodnutí o přijetí žáků na školní rok 2019 /2020

30.04.2019 15:04

Ředitelka Základní školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: 

                                

Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty 3 děti s těmito registračními čísly :

 

Z  1

Z  2

Z  3

 

 

 

Ve Věrovanech 29.4.2019                                       Mgr. Jana Pospíšilová , ředitelka školy