Sazka Olympijský víceboj v ZŠ Věrovany.

28.08.2019 10:58

Ve školním roce 2018 /2019 jsme opět sportovali. Již několikátý rok jsem zapojeni do sportovního projektu - Sazka olympijský víceboj.

Nezáleží zde na velikosti školy. Není důležité, jak jsou žáci sportovně nadaní, prostě sportují, běhají, skáčou,hážou míčem apod. Tento projekt má žáky motivovat k pravidelnému pohybu a radosti z něj.

V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením učitelů při hodinách tělocviku 8 disciplín (1. Hluboký předklon, 2. T-běh, 3. Zkrácené sedy-lehy, 4. Postoj čápa, 5. Sprint 60 m, 6. Běh na 500 m ,7.Skok z místa 8.Hod basketbalovým míčem )

 Na základě výsledků pak děti na konci konci školního roku dostali diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měly být šikovné. Dále zde našly i odkaz na sportovní kluby, kam by se mohly přihlásit a provozovat doporučené sporty. Naše škola dále obdržela zlatou medaili a certifikát. Garantem naší školy byla Ema Mračková.