Seznam žáků přijatých pro školní rok 2020/2021 k základnímu vzdělávání

04.05.2020 10:07

Ředitelka Základní školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: 

                                

Pro školní rok 2020/2021 byly přijaty  děti s těmito registračními čísly :

 

ZS VER Z2/2020

ZS VER Z3/2020

ZS VER Z4/2020

ZS VER Z5/2020

ZS VER Z6/2020

ZS VER Z7/2020

ZS VER Z 8/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Věrovanech 30.4.2020                                               Mgr. Jana Pospíšilová , ředitelka školy