Třídní schůzky

27.04.2015 16:08

Třídní schůzky se konají v úterý  5. května 2015 od 16.00 v budově Základní školy Věrovany.

Program: Informace o vzdělávání žáků

               Činnost školní družiny

               Činnost kroužků              

               Náměty a připomínky rodičů

               Akce školy          

               Plavání ve šk. roce 2015/2016

               Diskuse, různé                    

Nemůžete-li se schůzek zúčastnit v  uvedeném termínu dohodněte si, prosím,  náhradní  termín s třídní učitelkou na telefonu 585 964 360.