Vítání jara - akce nejen pro předškoláky a jejich rodiče

13.03.2017 12:37

Zveme všechny děti a rodiče z Mateřské i Základní školy Věrovany na jarní tvoření do ZŠ.

Školu si mohou prohlédnout zejména děti předškolního věku a jejich rodiče.  Zatímco budou předškoláčci

tvořit ,ředitelka školy seznámí rodiče s doporučujícím materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

"Desatero pro rodiče dětí předškolního věku".Desatero je určeno rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého

dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základníškoly. Pedagogičtí

pracovníci školy zodpoví i případné dotazy.

Pozvánka: Vítání jara.pdf (99453)