Výsledky voleb do školské rady

17.09.2019 09:16

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Věrovany, příspěvkové organizace, okres Olomouc

Dne 10. 9. 2018 proběhly volby do školské rady naší základní školy.

Seznam navržených kandidátů  z řad zákonných zástupců žáků :

1.Hrabalová Iveta

2. Hrdina Alexandr

3. Vránová Lenka

4. Mračková Ema

5.Komárková Hana

Volby zástupce zákonných zástupců žáku se zúčastnilo 16 oprávněných voličů.

Výsledky volby:

Zástupcem zákonných zástupců byla zvolena 11 hlasy Ema Mračková

 

Jedinou navrženou kandidátkou zástupců pedagogických pracovníků byla paní Mgr. Milena Maňásková.

Byla zvolena jednohlasně.

Zástupcem pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Milena Maňásková

 

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Věrovany, příspěvkové organizace, okres Olomouc

Dne 10. 9. 2018 proběhly volby do školské rady naší základní školy.

Seznam navržených kandidátů  z řad zákonných zástupců žáků :

1.Hrabalová Iveta

2. Hrdina Alexandr

3. Vránová Lenka

4. Mračková Ema

5.Komárková Hana

Volby zástupce zákonných zástupců žáku se zúčastnilo 16 oprávněných voličů.

Výsledky volby:

Zástupcem zákonných zástupců byla zvolena 11 hlasy Ema Mračková

 

Jedinou navrženou kandidátkou zástupců pedagogických pracovníků byla paní Mgr. Milena Maňásková.

Byla zvolena jednohlasně.

Zástupcem pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Milena Maňásková