Žáci ZŠ Věrovany navštívili místní knihovnu

22.04.2015 19:04

Ač je měsícem čtenářů (dříve měsícem knihy) nazýván březen, čtení knih nám přináší potěšení po celý rok. 

Žáci ZŠ Věrovany se proto vypravili na dubnovou návštěvu místní knihovny ve Věrovanech.

 Knihovnice paní Olga Hrabalová měla pro žáky připraveno poutavé povídání o knihách a seznámila

je i s provozem knihovny. Žáci si prohlédli oddělení knihovny pro děti a mládež a listovali v knihách, 

které je zaujaly. Viděli i nejstarší knihu věrovanské knihovny, která se již nepůjčuje, ale uchovává se 

jako pozoruhodná věc.  Zvídavá dětská očka pak pozorovala a porovnávala způsob vazby knih dříve a nyní.

Paní Hrabalové patří naše poděkování za ochotu i nadšení, s kterým o knihách hovořila.

A jak se mohou děti stát pravidelnými čtenáři, docházejícími do místní knihovny? Poprvé je třeba přijít

 s jedním z rodičů. Dětem budou v přítomnosti rodičů předány informace o šetrném zacházení s knihami.

 Pak může malý čtenář docházet do knihovny sám. Roční půjčovné pro dítě činí  50 Kč.