info

Organizace výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení vlády je od 4. 1. 2021 povolena osobní přítomnost ve škole a školském zařízení pouze žákům 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem podle stejného rozvrhu jako v minulosti ( viz informace na třídních stránkách od 2.1.2021)

 Žáci i učitelé budou k distanční výuce využívat Office 365, především aplikaci Teams. Tablety budou opět nachystány k zapůjčení.

Připomínám, že pokud se žák na online hodinu nepřipojí, je nutno tuto absenci omluvit – viz dodatek školního řádu

https://www.zsverovany.cz/wp-content/uploads/2020/11/Distanční-výuka-dodatek-školního-řádu.pdf

Obědy ve školní jídelně: Budou zajištěny pro žáky 1. a 2. třídy

Školní družina bude fungovat pro žáky 1. a 2. ročníku.

 Vzhledem k možným změnám sledujte pravidelně školu online a školní web, kde by byly upřesňující či doplňující informace.

Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email