ZÁŘÍ 2021

 

Slavnostní zahájení šk. roku

1.9.2021 v 8.00 hod

Zahájení provozu školní družiny

2.9.

Třídní schůzky – k úvodu šk. roku

16.9.

 

 

ŘÍJEN 2021

 

Zahájení činnosti zájmových útvarů

1.10

Sběr starého papíru

1.10- 4.10

Focení na  Vánoce + focení prváků

5.10.

Věrovanské strašidlení

26.10.

LISTOPAD 2021

Vycházka na Dušičky

2.11.

Čtvrtletní ped. rada

23.11

Třídní schůzky

23.11 v 16.00hod

Adventní dílničky

14.12.

 

PROSINEC 2021

 

Adventní dílničky

14.12.

Vánoční jarmark v Sokolce

nebude

Vánoce ve škole

22.12

LEDEN 2022

Pololetní ped. rada

25.1.

Třídní schůzky

12.1 a 13.1.

Lyžařský kurz v Hlubočkách

Dle zájmu a covid. situace

ÚNOR 2022

Karneval ve školní družině

14.2.

BŘEZEN 2022

Informativní schůzka pro rodiče k zápisu 

22.3. nebo 24.3.

Jarní dílničky

30.3.

 

DUBEN 2022

 

Zápis do 1.třídy

6.4 + 7.4.

Čtvrtletní ped. rada

27.4..

Třídní schůzky

27.4.

Zahájení plaveckého výcviku v Přerově

5.4. – 7.6.

Focení tříd ke konci šk. roku

přesunuto na 9.6.

KVĚTEN 2022

 

Věrovany skáčou s námi

28.6.

Ukončení činnosti zájmových útvarů

31.5.

ČERVEN 2022

 

Závěrečná
ped. rada

23.6.

Škola v přírodě

13.6. –  17.6.

Slavnostní
ukončení šk. roku  + rozdání vysvědčení

30.6.