ZÁŘÍ 2021

 

Slavnostní zahájení šk. roku

1.9.2021 v 8.00 hod

Zahájení provozu školní družiny

2.9.

Třídní schůzky – k úvodu šk. roku

16.9.

 

 

ŘÍJEN 2021

 

Zahájení činnosti zájmových útvarů

1.10

Sběr starého papíru

1.10- 4.10

Focení na  Vánoce + focení prváků

5.10.

Věrovanské strašidlení

26.10.

 

 

LISTOPAD 2021

 

Vycházka na Dušičky

2.11.

Čtvrtletní ped. rada

22.11

Třídní schůzky

22.11

Adventní dílničky

Bude upřesněno

 

PROSINEC 2021

 

Mikuláš ve škole

6.12.

Vánoční vystoupení na  jarmarku v sokolce

Bude upřesněno

Vánoce ve škole

22.12

 

 

LEDEN 2022

 

Pololetní ped. rada

25.1.

Třídní schůzky

25.1.

Lyžařský kurz v Hlubočkách

Dle zájmu a covid. situace

 

ÚNOR 2022

 

Karneval ve školní družině

Bude upřesněno

 

 

 

BŘEZEN 2022

 

Návštěva dětí z MŠ v naší škole

Bude upřesněno

Informativní schůzka rodičů budoucích prváků ve škole

Bude upřesněno

 

 

 

 

DUBEN 2022

 

Zápis do 1.třídy

Bude upřesněno

Čtvrtletní ped. rada

26.4.

Třídní schůzky

26.4.

Zahájení plaveckého výcviku v Přerově

duben – červen

Focení tříd ke konci šk. roku

Bude upřesněno

 

KVĚTEN 2022

 

Ozdravný pobyt v přírodě

Bude upřesněno

Věrovany skáčou s námi

Bude upřesněno

Ukončení činnosti zájmových útvarů

31.5.

 

 

ČERVEN 2022

 

Závěrečná ped. rada

21.6.

Vycházka ke konci šk. roku

Bude upřesněno

Slavnostní ukončení šk. roku  + rozdání vysvědčení

30.6.