Plán práce na školní rok 2020/2021
 

   ZÁŘÍ 2020  
Slavnostní zahájení školního roku  1.9. v 8.00hod
Zahájení provozu školní družiny  2.9
Třídní schůzky  15.9.

   ŘÍJEN 2020  
Zahájení činnosti zájmových útvarů  1.10.
Sběr starého papíru 20.10.
focení na Vánoce + focení prváčků 4.11
Věrovanské strašidlení  bude upřesněno

   LISTOPAD 2020  
 Vycházka na Dušičky  2.11.
Čtvrtletní ped. rada    12.11
Třídní schůzky jednotl. ročníků  12..11
Adventní dílničky  bude upřesněno

   PROSINEC 2020  
   
Mikuláš v Základní škole   4.12
Vánočmí vystoupení na jarmarku  bude upřesněno

    LEDEN 2021  
Pololetní ped. rada  20.12.
 Třídní schůzky  prozatím odloženo, termín dodáme
Lyžařský kurz v Hlubočkách  odložen z důvodu Covid 19

   ÚNOR 2021   
 Karneval ve školní družině bude upřesněno

BŘEZEN  2021  
Třídní schůzky pro rodiče žáků 3.a 4. ročníku
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1.a 2. ročníku
úterý 16.3.  dle rozpisu
bude upřesněno 
Informativní schůzka rodičů ve škole středa 24.3. a čtvrtek 25.3. od 
16.00 – 17.00 hod
Prohlídka prostor školy  středa 24.3. a čtvrtek 25.3. od 
16.00 – 17.00 hod  + kdykoliv dle telefonické domluvy

  DUBEN  2021  
Zápis do 1.tříd 6.4 – 27.4
 Třídní schůzky  přesunuty na březen
Čtvrtletní ped. rada  21.4.
Fotografování dětí a tříd   27.4.
   

   KVĚTEN 2021  
Ozdravný pobyt v přírodě  24.5. – 29.5.
 Věrovany skáčou s námi  Bude upřesněno
Vystoupení na vítání občánků Bude upřesněno
   

    ČERVEN 2021  
Vycházka do okolí ke konci   Bude upřesněno
 Pololetní ped. rada   20.6.