ZÁŘÍ 2022

 

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.

1.9.

Zahájení provozu školní družiny    2.9.

 

Třídní schůzky

20.9.

 

 

 

ŘÍJEN 2022

 

Zahájení činnosti zájmových útvarů

1.10

 

 

Focení na  Vánoce + focení prváků

4.10.

Věrovanské strašidlení

25.10.

 

LISTOPAD 2022

 

Vycházka na Dušičky

2.11.

Čtvrtletní ped. rada

22.11

Třídní schůzky

22.11 v 16.00hod

Adventní dílničky

30.11

 

PROSINEC 2022

 

Mikuláš ve škole

5.12.

Vánoční jarmark v Sokolce

18.12.

Vánoce ve škole

22.12

LEDEN 2023

Pedagogická  rada + třídní schůzky

18.1.

Lyžařský kurz v Hlubočkách

každou středu od 11.1 do 8.2.

 

ÚNOR 2023

 

Karneval ve školní družině

16.2.

 

BŘEZEN 2023

Informativní schůzka pro rodiče k zápisu 

22.3  +23.3.

Jarní dílničky

30.3.

DUBEN 2023

Zápis do 1.třídy

4.4. + 5.4. 

Čtvrtletní ped. rada

19.4.

Třídní schůzky

19.4.


Focení tříd ke konci šk. roku

25.4.

KVĚTEN 2023

 

Vystoupení žáků na vítání občánků

13.5.

Věrovany skáčou s námi

17.5.

Ukončení činnosti zájmových útvarů

31.5.

 

ČERVEN 2023

Závěrečná
ped. rada

20.6.

Škola v přírodě

12.6.-17.6..

Slavnostní
ukončení šk. roku  + rozdání vysvědčení

30.6.