Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

 

ZÁŘÍ 2023

 

Slavnostní zahájení školního roku 

4.9.

Zahájení provozu školní družiny    

5.9.

Třídní schůzky

14.9.

 

 

ŘÍJEN 2023

 

Zahájení činnosti zájmových útvarů

1.10

Sběr starého papíru

 

Focení na  Vánoce + focení prváků

3.10.

Věrovanské strašidlení

30.10.

 

LISTOPAD 2023

 

Vycházka na Dušičky

2.11.

Čtvrtletní ped. rada

23.11

Třídní schůzky

23.11 dle rezervačního systému

Adventní dílničky

30.11

 

PROSINEC 2023

 

Mikuláš ve škole

5.12.

Vánoční jarmark v Sokolce

bude upřesněno

Vánoce ve škole

22.12

 

LEDEN 2024

 

 

 

Pedagogická  rada pololetní

25.1.

třídní schůzky

25.1. dle rezervačního systému

 

ÚNOR 2024

 

Karneval ve školní družině

15.2.

 

 

BŘEZEN 2024

 

Informativní schůzka pro rodiče k zápisu 

bude upřesněno

Jarní dílničky

bude upřesnno

 

 

DUBEN 2024

 

Zápis do 1.třídy

bude upřesněno

Čtvrtletní ped. rada

18.4.

Třídní schůzky

18.4.

Focení tříd 

 bude upřesněno

 

 

KVĚTEN 2024

 

Vystoupení žáků na vítání občánků

bude upřesněno

Věrovany skáčou s námi

bude upřesněno

Ukončení činnosti zájmových útvarů

31.5.

 

ČERVEN 2024

Závěrečná
ped. rada

20.6.

Škola v přírodě

dle zájmu

Slavnostní
ukončení šk. roku  + rozdání vysvědčení

28.6.