Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

 

ZÁŘÍ 2023

 

Slavnostní zahájení školního roku 

4.9.

Zahájení provozu školní družiny    

5.9.

Třídní schůzky

14.9.

 

 

ŘÍJEN 2023

Zahájení činnosti zájmových útvarů

1.10

Sběr starého papíru

Focení na  Vánoce + focení prváků

3.10.

Věrovanské strašidlení

25.10:

 

LISTOPAD 2023

 

Vycházka na Dušičky

2.11.

Čtvrtletní ped. rada

23.11

Třídní schůzky

23.11 dle rezervačního systému

Adventní dílničky

30.11

PROSINEC 2023

Mikuláš ve škole

5.12.

Vánoční jarmark v Sokolce

17.12.

Vánoce ve škole

22.12

LEDEN 2024

 

Výuka AJ s rodilým mluvčím

od 17.1.

Pedagogická  rada pololetní

25.1.

třídní schůzky

25.1. dle rezervačního systému

 

ÚNOR 2024

 

Karneval ve školní družině

14.2.

 

BŘEZEN 2024

Informativní schůzka pro rodiče k zápisu 

25.3. + 26.3.

Jarní dílničky

27.3.

 

DUBEN 2024

 

Zápis do 1.třídy

10.4 a 11.4. od 14.00 hod dle rezervačního systému

Čtvrtletní ped. rada

25.4.

Třídní schůzky

25.4.

Focení tříd 

 26.4.

 

 

KVĚTEN 2024

 

Vystoupení žáků na vítání občánků

11.5.

Věrovany skáčou s námi

bude upřesněno

Ukončení činnosti zájmových útvarů

31.5.

 

ČERVEN 2024

 

Závěrečná ped. rada

20.6.

Školní výlet

19.6.

Slavnostní
ukončení šk. roku  + rozdání vysvědčení

28.6.