Plán práce na školní rok 2019/2020

   ZÁŘÍ 2019  
 • Slavnostní zahájení školního roku
 •  2.9. V 8.00 hod
 • Zahájení provozu školní družiny
 •  3.9.
 • Třídní schůzky, volby do školské rady
 •  10.9.
 • Sportovní dopoledne ve škole
 • 20.9.
 • Beseda s policií 
 • 16.9.
 • Schůze školdké rady
 •  Bude upřesněno
 • Zahájení plavecké výuky ( 10 lekcí)
 •  21.7.9 - 6.12
 • Vystoupení na vítání občánků
 •  listopad
   ŘÍJEN 2019  
 • Zahájení činnosti zájmových útvarů
 •  1.10.
 • Sběr starého papíru
 •  18.10- 20.10.
 • focení na Vánoce 
 • 24.10.
 • Věrovanské strašidlení 
 • 25.10
   LISTOPAD 2019

 

 •  Vycházka na Dušičky
 •  2.11.
 • Čtvrtletní ped. rada 
 •   12.11
 • Třídní schůzky jednotl. ročníků
 •  12..11
 • Adventní dílničky
 •  29.11.
   PROSINEC 2019  
   
 • Mikuláš v Základní škole 
 •  Bude upřesněno
 • Adventnní návštěva ve svíčkárně 
 •  Bude upřesněno
 • Vánočmí vystoupení na jarmarku
 •  Bude upřesněn

    LEDEN 2020

 
 • Pololetní ped. rada
 •  7.1.
 •  Třídní schůzky
 •  7.1.
 • Lyžařský kurz v Hlubočkách
 •  Dle zájmu  
 
   ÚNOR 2020
 
 
 •  Karneval ve školní družině
 •  14.2.
 • Schůzka s rodiči předškoláků
 •  Bude upřesněno
   BŘEZEN  2020  
 • Matematický klokan 
 •  Bude upřesněno
  DUBEN  2020  
 • Čtvrtletní ped. rada
 • 14.4
 •  Třídní schůzky 
 • 14.4
 • Zápis do 1. třídy
 • Bude upřesněno
   
   KVĚTEN 2020  
 • Fotografování tří
 • Bude upřesněno
 •  Věrovany skáčou s námi
 •  Bude upřesněžáků 
 • Vystoupení na vítání občánků
 • Bude upřesněno
   
    ČERVEN 2020  
 • Škola v přírodě - dle zájmu
 • Bude upřesněno
 • Vycházka do okolí ke konci 
 •  Bude upřesněno
 •  Pololetní ped. rada 
 •  19.6.