Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Projektový den na téma : Umíme komunikovat ?

4.4.2022 ve škole proběhl projektový den. Zamýšleli jsme se nad tím, zda umíme komunikovat, zda umíme druhému naslouchat, zda mu dokážeme v klidu něco sdělit.

Zjistili jsme, jak je to těžké a jak je důležité udržovat vzájemný respekt a toleranci pro to, abychom mohli spolupracovat a vytvářet věci dohromady.

Co se naopak děje .když respekt a tolerance mezi námi chybí nebo nefunguje?

To všechno jsme zkusili právě v rámci tohoto projektového dne.