Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

 

 

Projekt “Vybudování a rekonstrukce odborné učebny – ZŠ Věrovany” – předmětem projektu je úprava prostor v prvním nadzemním podlaží za účelem vybudování nové odborné učebny praktické výuky přípravy pokrmů. Součástí projektu je zbudování WC pro osoby s omezenou možností pohybu ve druhém nadzemním podlaží. Dále pak jsou v rámci projektu pořizovány prvky účelného interiérového vybavení modernizovaných prostor, jakož i kompenzační pomůcka pro žáky s omezenou možností pohybu (schodolez).
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU”.