Projekt Modernizace výuky v ZŠ Věrovany - ŠABLONY II

Projekt ZŠ Věrovany je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je  posílení výuky ve školní družině , vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost, dále na projektový den ve škole a mimo školu. Škola bude z tohoto projektu vybavena tablety a další materiálním zázemím v oblasti ICT.

Výsledek obrázku pro vlajka eu ke stažení
EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy

 

Výsledek obrázku pro mšmt