Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku v ZŠ Věrovany pro školní rok 2023/24

(uvedena registrační čísla):

Z 1/2023

Z 2/2023

Z 4/2023

Z 5/2023

Z 6/2023

Z 7/2023

Z 8/2023

Z 9/2023

Z 10/2023

Z 11/2023

Z 12/2023

Z13/2023

Z 14/2023

Žádost o odklad .

Z 3/2023

Ve Věrovanech 12.4.2023 Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy