Školní družina při Základní škole Věrovany 

Naše školní družina je zřízená ve spodním patře budovy školy. Žáci ve školní družině (dále jen ŠD) jsou umístěni v jednom oddělení. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 4. ročníku. Školní družinu vede pí. vychovatelka Ema Mračková.

Platba za ŠD

Platba za školní družinu je stanovena 300 kč za školní rok.

 

Provoz školní družiny:               Ranní : 6.15 hod

Odpolední : 11.30 – 16.00 hod

 

Časový harmonogram dne:

 

6:15   –     7:30             ranní ŠD – převážně odpočinková činnost, klidové hry,
                                   stolní hry, ranní protažení, činnost dle zájmů, stolní společenské hry

11:30   –   13:30            odpolední ŠD - příchod dětí, volná činnost, cesta do školní jídelny, oběd,

           návrat do školní družiny, osobní hygiena, 

                                   odpočinková činnost - četba z knih, časopisů, vyprávění,
                                    tematické rozhovory, konstruktivní a didaktické hry

 13:30   –   15:00           zájmová činnost – zájmové kroužky, výchovné činnosti, pobyt venku,

           příprava na vyučování formou bludišť, křížovek apod.

 15:00    – 16:00           osobní hygiena, svačina, rekreační činnost, stolní hry,

         postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

 

Co nabízíme ve školní družině

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu
nad žáky.

 Plánovaná nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021

  • Floorball
  • Náboženství
  • Hravá angličtina ( určeno pro děti 1. a 2. ročníku)
  • Master Chef Věrovany ( veselé vaření určeno pro žáky starších ročníků)
  • Zábavná Logika ( určeno pro žáky 4. ročníku)
  • Pohybové hry
  • Redakce školního časopisu
  • Výtvarný kroužek