Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Výsledky voleb do školské rady ZŠ Věrovany konané dne 22.11.20222

 Dne 22.11.2022 proběhly volby do školské rady ZŠ Věrovany s tímto výsledkem:

  • zvolený zástupce pedagogických pracovníků:
    Ema Mračková – vychovatelka ŠD
  • zvolený zástupce žáků a zákonných zástupců:
    Mgr. Barbara Krátká    

Další tři členové školské rady budou jmenováni zřizovatelem. Školská rada tedy byla řádně zvolena a může zahájit činnost.

Ve Věrovanech 23.11.2022                                                          Mgr. Jana Pospíšilová

                                                                                                          ředitelka školy