Naše škola

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách, probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 •    Jsme škola venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.
 •    Máme pohodový pedagogický sbor
 •    Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy – průměrný počet žáčků ve třídě je 12.
 •    Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.
 •    Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.
 •    Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady 
 •    Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, PC a  tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.
 •    Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje speciální pedagog 
 •    Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči

Co se děje v průběhu školního roku :

 • Účast dětí na vítání občánků
 • Věrovanské strašidlení ( říjen /listopad)
 • Mikuláš v ZŠ
 • Tradiční předvánoční dílny  spojené s vánočním vystoupením v ” SOKOLCE “
 • Vánoční jarmark spojený s prezentací a prodejem našich výrobků 
 • Karneval  dětí  ve školní družině
 • Jarní výtvarné dílničky
 • Atletická  olympiáda
 • Plavecké závody v Majetíně
 • Škola v přírodě
 • Sportovní odpoledne ” Věrovany skáčou s námi”
 • Sběr starého papíru

Rozvrhy

1.ROČNÍK 1 2 4 5
Pondělí ČJ M TV TV  
Úterý  ČJ M ČT/PS  
Středa ČJ M ČT/PS PRV  HV
Čtvrtek ČJ M ČT/PS VV
Pátek ČJ M   PRV ČJ


2.ROČNÍK 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M TV TV
Úterý ČJ M ČT/PS ČJ 
Středa ČJ M ČT/PS PRV  HV
čtvrtek ČJ M ČT/PS VV
Pátek ČJ M PRV ČJ  
3.ROČNÍK 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ AJ M ČT/PS  PRV
Úterý ČJ PRV M TV TV
Středa ČJ AJ M ČT/PS VV
Čtvrtek ČJ PRV M  
Pátek ČJ AJ M ČJ HV
4.ROČNÍK12345
PondělíČJAJMČTVL
ÚterýČJMTVTV
StředaČJAJMČTVV
ČtvrtekČJVLMINF
PátekČJAJMČTHV

Fotogalerie

Napište nám

Adresa
Věrovany 102
783 75
IČO : 70985553
Telefon
585964360 – kancelář školy
725773008 – školní družina
E-mail
zs.verovany@seznam.cz
datová schránka : m48ujaw

Projekty