Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Od 1.6.2024 jsou  v provozu nové webové stránky.
Najdete je na adrese :


https://www.zsmsverovany.cz/ 

Naše škola

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

MŠ pracuje ve školním roce 2023/2024 ve 3 odděleních.

Výuka v MŠ i v Zš  probíhá  podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 •    Jsme školami venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.
 •    Máme pohodový pedagogický sbor.
 •    Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy. 
 •    Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.
 •    Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.
 •    Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady 
 •    Můžeme se pochlubit dobrým vybavením , informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, PC a  tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.
 •    Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje speciální pedagog 
 •    Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči

Co se děje v ZŠ průběhu školního roku :

 • Účast dětí na vítání občánků
 • Věrovanské strašidlení ( říjen /listopad)
 • Mikuláš v ZŠ
 • Tradiční předvánoční dílny  spojené s vánočním vystoupením v ” SOKOLCE “
 • Vánoční jarmark spojený s prezentací a prodejem našich výrobků 
 • Karneval  dětí  ve školní družině
 • Jarní výtvarné dílničky
 • Atletická  olympiáda
 • Plavecké závody v Majetíně
 • Škola v přírodě
 • Sportovní odpoledne ” Věrovany skáčou s námi”
 • Sběr starého papíru
 • Divadelní představení

Co se děje v MŠ průběhu školního roku :

 • Divadelní představení v Prostějově
 • Drakiáda
 • Jablíčkování
 • Novoroční posezení
 • Karneval
 • Vycházka do lesa za zvířátky
 • Návštěva hasičů
 • Dopravní soutěž v Dubě nad Moravou
 • Den matek 
 • Den maminek v MŠ pro klub seniorů
 • Olympiáda v MŠ
 • Výlet
 • Rozloučení s předškoláky

AKtuality

Napište nám

Adresa
Věrovany 102
783 75
IČO : 70985553
Telefon
585964360 – kancelář školy
725773008 – školní družina
E-mail
zs.verovany@seznam.cz
datová schránka : m48ujaw

Projekty