Naše škola

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách, probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 •    Jsme škola venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.
 •    Máme pohodový pedagogický sbor
 •    Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy – průměrný počet žáčků ve třídě je 12.
 •    Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.
 •    Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.
 •    Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady 
 •    Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, PC a  tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.
 •    Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. 
 •    Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči

 

 

Co je nového ve školním roce 2021/2022

V tomto školním roce máme pro naše žáky mnoho nového. O letních prázdninách započala velká rekonstrukce naší školní kuchyňky, která se nachází v přízemí budovy školy. Tento prostor je nově rozšířen a celkově zmodernizován, je opatřen novými spotřebiči a nábytkem. Vznikla tak za přispění evropských fondů IROP a za přispění zřizovatele nová učebna přípravy pokrmů, která bude nadále využívána jako prostor pro práci oblíbeného kroužku Master Chef  Věrovany  a bude zde také prostor pro vaření a pečení žáků v rámci pracovních činností a v neposlední řadě také v rámci aktivit školní družiny. Součástí tohoto projektu je také zakoupení  schodolezu a zřízení WC pro tělesně postižené žáky. Tímto se ZŠ Věrovany pro tělesně postižené žáky  stává zcela dostupnou a bezbariérovou.

Co se děje v průběhu školního roku :

 • Drakiáda
 • Účast dětí na vítání občánků
 • Věrovanské strašidlení ( říjen /listopad)
 • Mikuláš v ZŠ
 • Tradiční předvánoční dílny  spojené s vánočním vystoupením v ” SOKOLCE “
 • Vánoční jarmark spojený s prezentací a prodejem našich výrobků
 • Slavnostní předávání slabikářů 
 • Karneval  dětí  ve školní družině
 • Atletická  olympiáda
 • Soutěž dětí v aerobicu

ATKUALITY

Aktuality

Zápis-Спеціальний набір

Повідомлення про спеціальний запис до навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 Zvláštní zápis dítěte-cizince do ZŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana se bude konat v

Zobrazit článek »

Rozvrhy

1.ROČNÍK 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M ČT/PS PRV  
Úterý  ČJ M ČT/PS  
Středa ČJ M ČT/PS Hv  
Čtvrtek ČJ M VV TV TV
Pátek ČJ ČT/PS M PRV

A

2.ROČNÍK 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ PRV M ČJ ČJ
Úterý ČJ VV M ČJ   
Středa ČJ PRV M HV  
čtvrtek ČJ M TV TV
Pátek ČJ ČJ M ČJ  
3.ROČNÍK 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ AJ ČT PRV  AJ
Úterý ČJ M ČT/PS AJ
Středa ČJ M ČT/PS TV TV
Čtvrtek ČJ M VV AJ
Pátek ČJ M PRV PRV HV
4.ROČNÍK 1 2 3 4 5
Pondělí ČJ VL M ČT AJ
Úterý ČJ VV M ČT AJ
Středa ČJ M TV TV
Čtvrtek ČJ M AJ VV
Pátek ČJ M VL ČT HV

Fotogalerie

Napište nám

Adresa
Věrovany 102
783 75
Telefon
585964360 – kancelář školy
725773008 – školní družina
E-mail
zs.verovany@seznam.cz

Projekty