Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

 

 
 
·        PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNICÍM DO TŘÍDY, VOLNĚ SPONTÁNNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY.
·        RANNÍ KRUH
·        POHYBOVÉ AKTIVITY
·        OSOBNÍ HYGIENA
·        DOPOLEDNÍ SVAČINA
·        VOLNÉ ČINNOSTI A AKTIVITY DĚTÍ ŘÍZENÉ PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM NA HRY A ZÁJMOVOU ČINNOST, PRÁCE S INTEGROVANÝMI DĚTMI, ŘÍZENÉ AKTIVITY
·        OSOBNÍ HYGIENA, PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU, POBYT VENKU,
·        OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA DĚTÍ
·        ODPOČINEK DĚTÍ
·        ODPOLEDNÍ SVAČINA, OSOBNÍ HYGIENA
·        VOLNÉ ČINNOSTI A AKTIVITY DĚTÍ ŘÍZENÉ PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM NA HRY, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI A POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ, V PŘÍPADĚ PĚKNÉHO POČASÍ MOHOU PROBÍHAT NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY