Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Školné

Školné v MŠ činí pro školní rok 2023/2024 300 Kč za měsíc.

Hraďte na účet 181212087/0300 k 20. dni v měsíci.

Stravné

Nové číslo jídelny – 11476

Pro přihlašování můžete použít odkaz v horním rohu webové stránky  s příslušnou ikonou.

Více na webových stránkách školní jídelny

https://skolni-jidelna-verovany.webnode.cz/news/strava-cz2/