Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Naše školní družina  pracuje v tomto školním roce ve 2 odděleních. Jedno oddělení se nachází v přízemí a další v horním patře budovy školy. Školní družinu navštěvují žáci 1. až 4. ročníku. 

Telefon ŠD 725 773 008

Provoz školní družiny:              

Ranní 6.15 hod – 7.30 hod

Odpolední : 11.30 – 16.00 hod

Časový harmonogram dne:

6:15   –     7:30       ranní ŠD – převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, ranní protažení, činnost podle zájmů                                 

11:30   –   13:30     odpolední ŠD – příchod dětí, volná činnost, cesta do školní jídelny, oběd, návrat do školní družiny, osobní hygiena,

 13:30   –   15:00    zájmová činnost – zájmové kroužky, výchovné činnosti, pobyt venku, příprava na vyučování formou bludišť, křížovek apod.

 15:00    – 16:00    osobní hygiena, svačina, rekreační činnost, stolní hry,  postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.