Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Úplata za školní družinu 600 kč za školní rok.