Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

dle zákona č. 106/99 Sb., §5.odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č.515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Věrovany, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Obec Věrovany, okres Olomouc

Obec Věrovany ( dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č.128/2000 Sb.o obcích. Obec byla  zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení ) jako územně samosprávný orgán.

Obec Věrovany  

Rakodavy 325

Věrovany 783 75

IČ : 00635707

Základní účel zřízení : Poskytování výchovy a vzdělání

3. Organizační struktura

Základní škola  IZO 102 308 306

Mateřská škola IZO 107 626 408

Školní družina IZO 119 900 726

Školní stravování IZO 102 908 583

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola  a Mateřská škola Věrovany, příspěvková organizace

Věrovany 102 

783 75 Věrovany

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Věrovany 102

783 75 Věrovany

 

4.3. Úřední hodiny

pondělí  7.00 – 11.00

úterý     7.00 – 11.00

středa   7.00 – 11.00

čtvrtek  7.00 – 11.00

pátek    7.00 – 11.00 

4.4. Telefonní čísla

Ředitelka školy   585 596 360

Školní družina    725 773 008

4.5. Adresa internetové stránky  

www.zsverovany.cz

4.6. Adresa e- podatelny 

zs.verovany@seznam.cz

4.6. Další elektronická adresa

zs.verovany@seznam.cz

4.7. ID datové schránky : m48ujaw

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu : 1809604399/0800 ZŠ

číslo účtu : 181212087/0300 MŠ

6. IČ

70985553

7. DIČ

Nejsme  plátci daně

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán pro ZŠ a ŠD je  k nahlédnutí v ředitelně  školy a ve školní družině.

8.2. Rozpočet školy

https://www.zsverovany.cz/rozpocet/

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty : zs.verovany@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky : m48ujaw

Podáním písemně na  adresu sídla organizace  : ZŠ Věrovany , Věrovany 102, 783 75. Věrovany

Osobně v sídle  organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1. Osoba určená k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Vyřizování žádostí , stížností , oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 pracovních dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle  zákona č.106/1999 Sb. v platném znění , na  ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad  za poskytování informací nebyl stanoven

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu a výši úhrad za poskytnutí informací nebylo stanoveno

13.Licenční smlouvy

13.1. Vzor  licenčních smluv

13.2. Výhradní licence: 

V současné době  nejsou pro ZŠ Věrovany , okres Olomouc , příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst.4 zákona 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace :

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., §5. odst..3 – Poskytnuté informace

Odpověď č. 1 ( duben 2021 )