Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách, probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

Nové změny ve školním roce 2020/2021

V tomto školním roce máme pro naše žáky mnoho nového. Budova školy má novou fasádu . Působí krásně a myslím, že se oprava velice podařila. Taktéž je pro děti nachystaná nová školní družina, která vznikla rozšířením stávající školní družiny o nový prostor. Bude zde mnohem více místa pro hry a relaxaci dětí. Celý prostor je vymalován sluníčkovou žlutou a je zde nová podlaha.  

Co se u nás děje během školního roku