Naše škola

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní  škola s ročníky I. stupně.

Výuka, stejně jako v plně organizovaných školách,  probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 • Jsme škola venkovského typu – malá, hravá, situovaná v klidném venkovském prostředí.

 • Máme pohodový pedagogický sbor
 • Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy – průměrný počet žáčků ve třídě je 12.
 • Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky, výchovy i mimoškolní aktivity.
 • Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit naše životní prostředí.
 • Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady 
 • Můžeme se pochlubit dobrým vybavením školy, informačně komunikačními technologiemi (interaktivní tabule, dataprojektor, PC a  tablety), tradičními i netradičními učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování výukových cílů.
 • Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. 
 •   Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči

Nové změny ve školním roce 2018/2019

Rádi bychom žáky přivítali nově opravenou 1. třídou. Je zde položená nová podlaha a je vymalováno na "sluníčkovou žlutou ". V takové krásné třídě se jistě budeme všichni cítit dobře a bude se nám dobře pracovat.Obě třídy budou v nejbližší době vybaveny multimediální technikou, interaktivními tabulemi .Děti mají k dispozici zatím 5 ks tabletů, které mohou využívat ve výuce i mimo ni.Pro učitele je zřízena nová sborovna, která odpovídá parametrům moderní doby.

 CO SE U NÁS DĚJE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU
 • Drakiáda
 • Účast dětí na vítání občánků
 • Věrovanské strašidlení ( říjen /listopad)
 • Mikuláš v ZŠ
 • Tradiční předvánoční dílny  spojené s vánočním vystoupením " SOKOLCE "
 • Vánoční jarmark spojený s prezentací a prodejem našich výrobků
 • Slavnostní předávání slabikářů v místní knihovně
 • Karneval  dětí  ve školní družině
 • Atletická  olympiáda
 • Soutěž dětí v aerobicu
 • Vystoupení dětí v rámci oslav hodů ve Věrovanech
 • Tradiční akce " Věrovany skáčou s námi"
 • Během školního roku " Den otevřených dveří "
 • Sběr papíru na podzim a na jaře