Informace o zpracování osobních údajů

 Správce údajů:  Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, Věrovany 102, 783 75

Kontakt na správce najdete ZDE:  https://www.zsverovany.cz/kontakt/

Jaká  je odpovědnost správce?

Jako správce Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole.. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

pavel.hradil@sms-sluzby.cz, tel. +420 608 263 063

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola  je zpracovává jako správce), máte právo:

ZDE: https://www.zsverovany.cz/gdpr/

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů 

[2] Čl. 38 odst. 5 ON