Vyučovací hodiny a přestávky:

1.hodina: 7.40 – 8.25

                         
malá přestávka: 8.25 – 8.35

2.hodina: 8.35 – 9.20

                   
VELKÁ přestávka: 9.20 – 9.40

3.hodina: 9.40 – 10.25
                                   

                   
malá přestávka: 10.25 – 10.35

4.hodina: 10.35 – 11.20

                         
    malá přestávka: 11.20 – 11.30

 5. hodina: 11.30 – 12.15

 
Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022 – bude upřesněno 

KROUŽEK DEN ČAS
Floorball   pondělí 14.30 – 15.30
Náboženství  čtvrtek  13.15- 14.00
Hravá angličtina  sudé úterý určeno pro děti 1. a 2. ročníku 13.30 – 14.15
Master Chef Věrovany  – veselé vaření       liché úterý určeno pro děti 1. a 2. ročníku.      
      Sudé úterý pro děti 3. a 4. ročníku
13.30 – 14.15    13.30 – 14.15
Pohybové hry  středa 14.00 – 15.00
 Redakce školního časopisu  Pondělí  určeno pro děti 3. a 4. ročníku 13.15 – 14.00
Výtvarný kroužek  čtvrtek 14.00 – 15.00

Organizace školního roku 2021/2022

Nový školní rok(středa) středa1.září 2021
Podzimní prázdniny(středa až neděle) středa 27.října 2021 až neděle 31.října 2021
Vánoční prázdniny ( čtvrtek až neděle) čtvrtek 23. prosince 2021 až  neděle 2.ledna 2022
Vyučování začne( pondělí ) pondělí 3. ledna 2022
I. pololetí bude ukončeno (pondělí) pondělí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny (pátek) 29.ledna 2022
Jarní prázdniny okres Olomouc  21. – 27. února 2022
Velikonoční prázdniny (čtvrtek) 1. dubna 2022
II. pololetí bude ukončeno (středa) 30. června 2022
Hlavní prázdniny ( čtvrtek  až úterý )  1.července 2021až 31.srpna  2022
Nový školní rok 2021/2022 ( středa ) 1. září 2022