Informace pro rodiče

 

Vyučovací hodiny a přestávky:

  1. hodina: 7.40 – 8.25

                          malá přestávka: 8.25 – 8.35

  1. hodina: 8.35 – 9.20

                    VELKÁ přestávka: 9.20 – 9.40

  1. hodina: 9.40 –10.25                                    

                    malá přestávka: 10.25 – 10.35

  1. hodina: 10.35 – 11.20

                          malá přestávka: 11.20 – 11.30

      5. hodina:   11.30 – 12.15

 

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019       

 
 

 

Kroužek den čas
Zdravotní tělesná výchova pondělí 13.45 - 14.30
Náboženství pondělí 14.45 - 15.30
Hravá angličtina sudé úterý 13.30 - 14.15
Master Chef Věrovany liché uterý 13.30 - 14.45
Pohybové hry čtvrtek 14.00 - 15.00
Výtvarný kroužek středa 14.00 - 15.00