Vyučovací hodiny a přestávky:

1.hodina: 7.40 – 8.25

                          malá přestávka: 8.25 – 8.35

2.hodina: 8.35 – 9.20

                    VELKÁ přestávka: 9.20 – 9.40

3.hodina: 9.40 –10.25                                    

                    malá přestávka: 10.25 – 10.35

4.hodina: 10.35 – 11.20

                          malá přestávka: 11.20 – 11.30

 5. hodina: 11.30 – 12.15

 

 
Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021  

KROUŽEK DEN ČAS
Floorball   pondělí 14.30 – 15.30
Náboženství  čtvrtek  13.15- 14.00
Hravá angličtina  sudé úterý určeno pro děti 1. a 2. ročníku 13.30 – 14.15
Master Chef Věrovany  – veselé vaření       liché úterý určeno pro děti 1. a 2. ročníku.      
      Sudé úterý pro děti 3. a 4. ročníku
13.30 – 14.15    13.30 – 14.15
Pohybové hry  středa 14.00 – 15.00
 Redakce školního časopisu  Pondělí  určeno pro děti 3. a 4. ročníku 13.15 – 14.00
Výtvarný kroužek  čtvrtek 14.00 – 15.00

Organizace školního roku

Nový školní rok(úterý ) 1.září 2020
Podzimní prázdniny(čtvrtek a pátek ) 29. října 2020až 30. října 2020
Vánoční prázdniny(středa až neděle) 23. prosince 2020až  3.ledna 2021
Vyučování začne(pondělí ) 4. ledna 2021
I. pololetí bude ukončeno (čtvrtek) 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny(pátek) 29.ledna 2021
Jarní prázdniny okres Olomouc  8. února 2021 až 14.února 2021
Velikonoční prázdniny(čtvrtek) 1. dubna 2021 
II. pololetí bude ukončeno(středa) 30. června 2021
Hlavní prázdniny( čtvrtek  až úterý )  1.července 2021až 31.srpna  2021
Nový školní rok 2021/2022( středa ) 1. září 2021