Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Mateřská škola má v tomto školním roce 3 třídy s celodenním provozem.

Provozní doba je od 6.30 – 16.00 hod.

Je zde zajištěn pravidelný denní rytmus, který je současně flexibilní a přizpůsobuje se aktuálním potřebám školy či dětí.

Denní program zahrnuje

 a) Základní péči – příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu , stolování , spánek, odpočinek dětí

b) Hravé činnosti a pohybové aktivity – spontánní v interiéru , při pobytu venku

c) Činnosti programově řízené – společně , v menších skupinkách , individuálně