Dokumenty ZŠ Věrovany

Školské poradenské středisko při ZŠ Věrovany

Program primární prevence pro ZŠ Věrovany

Program předcházení školní neúspěšnosti pro ZŠ Věrovany

Dokumenty ŠD Věrovany

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Věrovany

Dokumenty k zápisu do 1. ročníku ZŠ

Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1.třídy

Žádost o přijetí do ZŠ Věrovany pro školní rok 2022- 2023

Zápisní list do ZŠ Věrovany pro školní rok 2022 -2023

Žádost o odklad  školní docházky pro školní rok 2022 – 2023