Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Dokumenty ZŠ Věrovany

Školní řád – v rozpracování

Pravidla hodnocení a klasifikace

Provozní řád ZŠ Věrovany

Školské poradenské středisko při ZŠ Věrovany

Program primární prevence pro ZŠ Věrovany

Program předcházení školní neúspěšnosti pro ZŠ Věrovany

Dokumenty ke stažení

Žádost  o uvolnění žáka na 3 a více dnů