Harmonogram k zápisu do 1. třídy  pro  školní rok  2020/2021 
Návštěva dětí z MŠ v naší ZŠ 10.3.2020
Jarní výtvarné dílničky a setkání s rodičizrušeno
Zschůzka pro rodiče v ZŠ Věrovany zrušeno
Návštěva výuky v naší školzrušeno
Zápis do 1.třídy – sledujte na novinkách školy1.4 – 24.4 

Dokumenty ke stažení a tisku

DESATERO  PRO  PRVŇÁČKY

Zápis do školy je prvním zásadním krokem dítěte v životě. Nyní zbývá ještě dostatek času pro úspěšný vstup do základní školy.
Co má dítě umět a znát než půjde do školy? 

  1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
  2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
  3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
  4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
  5. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.
  6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
  7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, po jídle a po použití WC si umýt ruce, umím používat kapesník.
  8. Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.
  9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
  10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.


Je vaše dítě připraveno na školu?

Společenské předpoklady

Fyzické předpoklady

Psychické předpoklady

Spolupráce rodiny a školy

Spolupráce rodiny a školy