Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Mezinárodní den stromů

V pátek 20.října jsme slavili mezinárodní den stromů. Ku příležitosti tohoto významného dne vyrazila první a třetí třída do Věrovan. Popovídali jsme si o důležitosti stromů v krajině a i o jejich přínosu pro společnost. Děti poznávaly stromy, které jsme potkali cestou. V okolí mateřské školy děti dostaly k dispozici voskovky a papíry a zkusily si v terénu frontáž kůry (některým se tato technika zalíbila natolik, že ji zkusili i na jiné povrch – silnici, stěnu, popelnici). V okolí dětského hřiště se děti rozdělily do skupinek a vydaly se sbírat přírodní materiály pro závěrečný landart, který na chvíli vznikl v prostoru sportoviště u sokolovny. Jak se dětem vydařil můžete zhodnotit na přiložených fotografiích.