Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Ovoce do škol

Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Každý týden naši žáci dostávají různé ovoce a zeleninu, kterou si následně obohatí svou svačinku z domova.

Každoročně pak na sklonku května dostanou velký balíček různého ovoce a zeleniny.

Vše se nakrájí, naaranžuje, děti si o ovoci a zelenině povídají , sbírají informace ohledně jeho další úpravy apod. Naše děti mají ovoce a zeleninu opravdu rádi.

Tato akce je vždy velmi vydařená.