Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro žáky do 1. ročníku od 1.9.2022/2023