Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Slavnost slabikáře

Dostali jsme nový slabikář a byla to velká sláva.

Na návštěvu přišla paní knihovnice a my jsme museli dokázat, že už dokážeme poznat písmena a dokážeme je spojit do slabik a slov. dokonce jsme přečetli i první věty. Splnili jsme všechny úkoly ,až nás provázek dovedl ke krásným. novým, voňavým slabikářům.

Pozvali jsme i naše paní učitelky z mateřské školy a paní starostku, abychom se pochlubili. Však máme čím.