Základní škola a Mateřská škola

VĚROVANY

Základní informace pro rodiče dětí nastupující od 3. 1. 2024

  • Provoz MŠ 6.30-16.00 hod.
  • Děti přivádějte nejlépe do 8.00 hod., aby si stihly pohrát a začlenit se, než začnou řízené činnosti, které obvykle začínají v 8.30
  • Děti chodící domů před obědem vyzvedávejte v 11.30, po obědě 12.10-12.30, odpoledne od 14.10
  • Děti do MŠ potřebují pohodlné oblečení, pevnou, uzavřenou obuv, na případné odpočívání pyžamko, náhradní oblečení ve větším množství (spodní prádlo, tričko, punčocháče či tepláčky) a oblečení a obuv vhodnou na volný pohyb na zahradě.
  • Stravné se platí předem, případné přeplatky jsou v dalším vyúčtování odečteny, „školkovné“ ve výši 300,-Kč za měsíc, se platí zpětně. Platební údaje Vám budou včas předány při nástupu dítěte do MŠ, posléze na začátku každého kalendářního měsíce budou pod schodištěm na botníku a na okně připraveny lístečky s výší aktuální platby.
  • Stravu si můžete odhlašovat vždy den předem do 11.30, o víkendu až do neděle. V případě náhlého onemocnění dítěte máte nárok na odebrání oběda první den nemoci za sníženou, dotovanou cenu, pokud si další dny nemoci dítě neodhlásíte, bude vám za stravné počítána plná cena.
  • Ceny: dopolední svačinka 9,-Kč, oběd 24,-Kč, svačinka 9,-Kč.
  • Větší změny ve stravování můžete provádět pouze před nástupem dalšího měsíce, ne během měsíce ( např, dítě chodí do MŠ pouze na dopoledne , bez oběda, chci aby dítě začalo i obědvat, můžu tuto změnu provést až od dalšího měsíce). (Netýká se adaptačního období, kdy si teprve dítě zvyká na pobyt v MŠ za doprovodu rodičů).
  • Prosíme: veďte děti k samostatnosti v sebeobsluze – postupně je učte samostatně se oblékat, obouvat, mýt si ruce, říct si o potřebu toalety, smrkat do kapesníku, zakrývat si ústa rukou (ne dlaní) při kašli, kýchnutí…

Kontakty: MŠ t.č.:585964355

                  Jídelna t.č.: 585964305

                  FB: MŠ VĚROVANY